Devblog: om Agder

Agder fylkeskommune, helt sør i Norge

  Devblog: Artikler om Agder

Dette er en sammenstilling av artiklene på Devblog som omhandler fylket Agder (se kartet). De fleste artiklene er skrevet på norsk, mens etpar er på engelsk. Tidligere og senere versjoner av flere av artiklene er publisert annetsteds. Fokus er på, blant annet, energipolitikk, integrering, internasjonalisering, klima, pandemi / Covid-19, Roma, og sysselsetting. Fokus er på Kristiansandsregionen.

This article contains links to the Devblog articles on Devblog that discusses Agder (see the map). A majority of the articles are written in Norwegian, while some are in English. Earlier and later versions of several articles are published elsewhere. The focus is, inter alia, on climate, employment, energi politics, integration, internationalisation, pandemic / Covid-19, and Roma. There is a focus on the Kristiansand region. 

---------------

(16) "Agder: Offentlig sektor, privat sektor, og sivilt samfunn". 11. april 2022. https://www.devblog.no/no/article/agder-offentlig-sektor-privat-sektor-og-sivilt-samfunn

(15) "Agder: Fra Covid til COP?". 26. mars 2022. https://www.devblog.no/no/article/agder-fra-covid-til-cop
Note: revidert versjon av en artikkel sent til Fædrelandsvennen.

(14) "Kompe on my mind". 19 May 2021. https://devblog.no/en/article/kompe-my-mind
Note: Revised version of an article on Facebook.

(13) "Klubben: apolitisk eller politisk?" 7. november 2020. https://devblog.no/no/article/klubben-apolitisk-eller-politisk
Note: Revidert versjon av et innlegg med samme tittel i Fædrelandsvennen, 6. november 2020 (lenke i Kilder).

(12) "Kristiansand kommune og klimamålene". 23. oktober 2020. https://devblog.no/no/article/kristiansand-kommune-og-klimamalene
Note: Mine svar på en spørreskjemaundersøkelse i forbindelse med Miljøuka i Kristiansand, 12.-18. oktober 2020.

(11) "After the Pandemic: Rethink or Return to Normal?" 17 September 2020. https://www.devblog.no/en/article/after-pandemic-rethink-or-return-normal
Note: Revidert versjon av artikkel med samme tittel, publisert på LinkedIn, 17. September 2020 (lenke i Kilder). Introduksjon til og sammendrag av Devblog artikkelen "Agder After the Pandemic" (se under).

(10) "Agder After the Pandemic". 19 May 2020. https://devblog.no/en/article/agder-after-pandemic
Note: Engelsk versjon av artikkelen "Agder etter pandemien" (se under).

(9) "Agder etter pandemien". 19. mai 2020. https://devblog.no/no/article/agder-etter-pandemien
Note: Første del av artikkelen er en revidert versjon av artikkelen "Agder etter pandemien", som stod i Fædrelandsvennen, 20. april 2020 (lenke i Kilder). For engelsk versjon se over.

(8) "Lund torv: om språk og kommunikasjon". 26. september 2019. https://devblog.no/en/article/lund-torv-om-sprak-og-kommunikasjon
Note: Skrevet august 2018, som innlegg i en debatt i Fædrelandsvennen. Sendt til Fædrelandsvennen, som ikke trykket den. Den foreliggende versjonen er endret.

(7) "Agderkonferansen og internasjonalisering". 31. januar 2019. https://devblog.no/no/article/agderkonferansen-og-internasjonalisering
Note: Revidert versjon av kronikk med samme tittel som stod i Fædrelandsvennen, 21. januar 2019 (lenke i Kilder).

(6) "Internationalization and Globalization". 31 Desember 2018. https://www.devblog.no/en/article/internationalization-and-globalization

(5) "Sykling og European Mobility Week". 28. september 2018. https://devblog.no/no/article/sykling-og-european-mobility-week

(4) "Bomstasjoner og bosetting". 1. september 2018. https://devblog.no/no/article/bomstasjoner-og-bosetting
Note: Først publisert i Facebook gruppen "Ytre ringvei bort fra Kristiansands turområder", 1. september 2018 (lenke i Kilder). 

(3) "Romfolk: på an igjen". 26. august 2018. https://devblog.no/no/article/romfolk-pa-igjen
Note: Skrevet i april 2017 som kommentar til en pågående debatt i Fædrelandsvennen. Ble ikke sendt inn.

(2) "Agder og internasjonalisering". 25. september 2016. https://devblog.no/no/article/agder-og-internasjonalisering
Note: Revidert versjon av artikkel med samme tittel som stod i Fædrelandsvennen 12. september 2016 (lenke i Kilder).

(1) "Kristiansand: Roma og utviklingshjelp". 25. april 2012. https://devblog.no/no/article/kristiansand-roma-og-utviklingshjelp
Note: Revidert versjon av artikkel med tittelen "Sanitærbrakka vil ikke fungere" som stod i Fædrelandsvennen, 25. april 2012 (lenke i Kilder).

Lars T. Søftestad


Noter
(1) Bildereferanse: Wikipedia. Kartet viser regionen Agder og Agder fylkeskommune helt sør i Norge.
(2) Permalenke: https://devblog.no/no/article/devblog-om-agder
(3) Denne artikkelen ble publisert 1. februar 2021. Den ble revidert 22. mai 2023.

Kilder
Facebook "Ytre ringvei bort fra Kristiansands turområder". URL: https://www.facebook.com/groups/ringvei/
Fædrelandsvennen. URL: https://www.fvn.no/ (betalingsmur)
LinkedIn. URL: https://www.linkedin.com/in/supras/
LinkedIn. "After the Pandemic:
Rethink or Return to Normal?". 17. september 2020. URL: https://www.linkedin.com/pulse/after-pandemic-rethink-return-normal-lars-soeftestad/

Skriv ny kommentar

devblog.no