Bomstasjoner og bosetting

Kan bompenger få folk til å flytte?

Devblog artikkel om Agder, nr. 4

Grassrota, i alle fall en del av den, protesterer, spesielt på nord-Jæren. De skal ha seg frabedt øking i bompengeavgiften. Emosjonene går høyt. Man får inntrykk av at det er et spørsmål om liv eller død. Noen overveier å flytte eller skifte jobb. Vi er blitt så vant til å bruke privatbil at et liv uten knappt kan tenkes.

Det er lignende tilstander her omkring. Dette skjer i forbindelse med planlegging av ny bompengepakke for Kristiansands-regionen fra 1. januar 2020. Antall innkrevingspunkter økes fra 5 til 16, og satsene økes med 50 prosent. Maksimal kostnad vil øke fra 10.080 kroner til 18.432 kroner.

I alle fall en person har så langt fortalt offentlig om mulige flytteplaner (i Fædrelandsvennen). Det gjelder Randi Erlandsen som arbeider i Sørlandsparken og bor på Tinnheia (iflg. Gule Sider). Hun må gjennom minst to bomstasjoner hver vei mellom bosted og jobb, og vil sannsynligvis komme i gruppen som må betale maksimal pris.

Nettavisen har en uoffisiell undersøkelse om flytteplaner. På spørsmålet "Kan bompenger få deg til å flytte", svarer (per i dag formiddag, 1. september): 78% "Ja", 16% "Nei", og 6% "Usikker". Dette er jo helt fantastisk! Relativ lokalisering av bosted og arbeidsplass har i svært stor grad blitt muliggjort gjennom bruk av privatbil. Nå som avgiftene begynner å svi revurderer folk i høyere grad lokalisering av arbeidsplass eller bosted. Resultatet vil bli kortere arbeidsreiser, og mer bruk av kollektiv transport og sykkel.

For Randi ender det kanskje med at hun flytter på andre siden av Varoddbroa?

Lars T. Søftestad


Noter
(1) Dette er en artikkel i en serie om regionen Agder. En artikkel som omtaler dem er tilgjengelig (se Note 4).
(2) Opprinnelig publisert i Facebook gruppen "Ytre ringvei bort fra Kristiansands turområder", 1. september 2018 (lenke i Kilde).
(3) Bildereferanse: https://www.nettavisen.no/
(4) Relevante Devblog artikler: "Devblog om Agder" (omtale og lenker til alle artikler om Agder) – https://devblog.no/no/article/devblog-om-agder
(5) Andre Devblog artikler: "Urban Cycling" – https://www.devblog.no/en/article/urban-cycling
(6) Flere Devblog artikler: "Climate Change - What's Next?" – https://www.devblog.no/en/article/climate-change-whats-next | "Klimaendringer - hva nå?" – https://www.devblog.no/no/article/klimaendringer-hva-na | "Networks and Networking" – https://www.devblog.no/en/article/networks-and-networking | "Networks and Virtual Communication" – https://www.devblog.no/en/article/networks-and-virtual-communication | "Our House is Falling Apart" – https://www.devblog.no/en/article/our-house-falling-apart | "Business Sector and Sustainability" – https://www.devblog.no/en/article/business-sector-and-sustainability | "Climate Change - Sink or Swim?" – https://www.devblog.no/en/article/climate-change-sink-or-swim
(7) Permalenke: https://www.devblog.no/no/article/bomstasjoner-og-bosetting
(8) Denne artikkelen ble publisert 1. september 2018. Den ble revidert 17. september 2020.

Kilde
Søftestad, Lars T. "Ytre ringvei bort fra Kristiansands turområder", Facebook, 1. september 2018. URL: https://www.facebook.com/groups/ringvei/

Skriv ny kommentar

devblog.no